Swyddogion yr Eisteddfod am 2010-1011

 

Cadeirydd : Beryl Rees
Is-gadeirydd :
Ysgrifenyddion: 
            Mrs Llinos Devonald (01239 614661)
            Mrs Melrose Thomas (01239 615196

 Trysorydd : Geraint Volk (01239 615962)

Aelodau'r Pwyllgor :
Rhin Palmer, Bethan Morgan Jenkins, Mair Volk, Marged Tomos, Terwyn Tomos, Siân James, Catrin Jenkins, Elinor Thomas, Geraint James, June James, Dawn Smart, Diana Evans, Vanya Constant

Fe allwch gysylltu ar ebost ar:   llandudoch@steddfota.org