Lluniau o Eisteddfod 2011

  
Seremoniau'r Cadeiro a Thlws Llenyddiaeth yr Ifanc yn yr Eisteddfod, Mai 21ain
Lluniau gan Emyr Rhys Williams    www.emyronline.co.uk

Noson wobrwyo celf y plant : Mai 16eg, 2011


Andy a Liz Hickling-Baker yn rhoi eu beirniadaethau yn ystod y noson wobrwyo


Liz ac Andy Hickling-Baker a Rod Walker o Mundos gyda'r plant a enillodd wobrau
yn y cystadlaethau celf yn 2011.

Cyngerdd Ebrill 30ain, 2011

Lluniau o Eisteddfod 2010

 
Hywel Gwynfryn yn darlledu o'r eisteddfod

Mrs Elizabeth Williams, Bryste, gynt o Lysaeron, Llandudoch - Llywydd y Dydd yn 2010


Eirwyn George, y beirniad llên, yn traddodi'r feirniadaeth ar gyfer Tlws Llenyddiaeth yr Ifanc


Côr Crymych, dan arweiniad Angharad Thomas, yn cipio'r wobr yng Nghystadleuaeth Côr Llandudoch


Cadeirio 'Cefnfab', T. Graham Williams, Ehiwfawr, Cwm Tawe yn brifardd yr Eisteddfod